Welkom op de website van stichting CharMain.

Stichting CharMain is een particulier initiatief, een vrijwilligers organisatie.
Een watertank en sanitair project met educatie voor verbetering
van hygienische leefwijze en training voor onderhoud en reparatie
op het eiland Flores in Indonesie.
 
Schoon Water en Duurzaamheid valt onder het Millenniumdoel 7.
Deze doelstelling werkt door in andere Millenniumdoelen.                       

  • Verbetering van kwaliteit van leven en duurzaam milieu
  • Door schoon water is er verminderde baby en moedersterfte
  • Verbetering van gezondheid kind en moeder,door minder ziektes.
  • Toename oogstverkoop en kleinvee
  • Kinderen kunnen naar school, doordat ze niet meer hele dagen de bergen op en af hoeven te lopen om ergens water te kunnen kopen.

Steun Stichting CharMain, dan ziet u dat uw gift rechtstreeks
aan bovenstaande doelen ten goede komt. En uw gift is fiscaal aftrekbaar door onze ANBI goedkeuring!

Doneerknop

Stichting CharMain voldoet aan de regelgeving van de Belastingdienst ANBI en BELEIDSPLAN en geeft volledige openheid in haar bedrijfsvoering.


Sinds 2004 heeft Stichting CharMain een water en sanitatie en educatie project gestart op het eiland Flores in Indonesië. In het bergachtige district Sikka met gehuchten Daar hebben alle bergdorp bewoners geen toegang tot veilig drinkwater en sanitatie. Stichting CharMain heeft inmiddels 70 grote gemetselde watertanks met inhoud van 30.000liter opgevangen regenwater en sanitair huisjes gebouwd met educatie voor verbeterde hygiënische leefwijze en reparatie en onderhoud.Plus 4 Watertorens voor een polikliniek, een healthcare centre, een subdistrict office en een junior highschool.

Door vele acties van bestuur Stichting CharMain en ontvangen subsidies en sponsorgelden zijn tot zover deze projecten gerealiseerd. Dankbaar zijn we voor het vertrouwen die allen in ons project hebben gesteld.

Een sponsor zal, een Water Boring bekostigen. Hiermee kunnen 200 families direct van water worden voorzien.
Voor de waterboring is een technisch en sociaal en kostendekkend plan hiervoor opgesteld.

 

 

                               Wilde Ganzen: Giro 40 000

logos

 

 Stichting CharMain

Voorzitter: Drs. Sjenny Kamperman

Stationsweg 10

7468 AT Enter

Tel. +31 (0)547 381882

e-mail: sjenny.kamperman@hotmail.com

website: http://charmain.org//

K.v.K. nummer 08102508

IBAN rekeningnummer NL09RABO0145440044

BIC RABONL24

RISN 810611181